Проект  рішення.

Аналіз  регуляторного  впливу  проекту  рішення  Черповодівської  сільської  рали"  Про  місцеві  податки на 2018  р

 

                                                                                        

 

 

        ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

 

 «Про місцеві податки і збори»  на 2019 рік

 

Відповідно до статей 10, 12, 212-222, 265 – 289, 295 Податкового кодексу України, керуючись пунктом  24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою, збільшення надходжень до місцевого бюджету сільська рада                                                                       ВИРIШИЛА:

 

1.Запровадити з 01.01.2019 року

місцеві податки:

 

1)  податок на майно,     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку.

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір.

     2.Встановити з 01 січня 2019 року  ставки місцевих податків і зборів:

2.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 1. для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості - не  оподатковується. 

Вся решта 0.5 відсотока розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

2) длянежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості – неоподатковується

3) для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб-підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю на території села в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4) для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості - 0,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5) Транспортний податок

«для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти  років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року - 25000 гривень  за кожен легковий автомобіль».

 

2.2. Ставки земельного податку:

 

1) Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб - 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

2) Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями) - 0,8 % від їх нормативної грошової оцінки.

 

3) Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є  виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 • для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3  % від їх нормативної грошової оцінки;
 • для багаторічних насаджень - 0,3% від їх нормативної грошової оцінки.

 

4) Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено - 3%  від  нормативної грошової оцінки.

5) Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності) –

 5  % від нормативної грошової оцінки.

 

6) Податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено - 4 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

  3.  Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму громадян (додаток 1);

2) для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (додаток 2).

4. Встановити такі місцеві збори:

1) Збір за місця для паркування транспортних засобів на рівні  0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня  податкового

( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1  квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

2) Туристичний  збір на рівні  1 відсотка  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

4.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

       1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

База оподаткування об’єкта/ об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток,  що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 • для квартири / квартир незалежно від їх кількості- на 60 кв. метрів;
 • для житлового будинку / будинків  незалежно від їх кількості- на 150 кв. метрів;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) - на 200 кв. метрів.

    Пільгу з оподаткування податком на нерухоме майно мають господарські присадибні нежитлові будівлі, які перебувають у власності фізичних осіб на території Черповодівської сільської ради,  а саме : сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо. Дані категорії будівель до бази оподаткування не включаються

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

         2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

         3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

            8. Розрахунки сум  місцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

            7. Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його  на сайті сільської  ради відповідно до вимог чинного законодавства.

       8.Рішення  сільської  ради від 12.07.2017 року №16-І/УІІ  « Про місцеві податки і збори» на 2018 рік вважати таким, що втратило чинність.

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради  Плащевату  Н.М. та постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії – Хорохонько  С.В.)

 

                          Сільський голова                         І.М.Олійник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

До проекту рішення Черповодіської сільської ради

«Про місцеві податки i збори»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Черповодівської сільської ради «Про місцеві податки i збори», як регуляторного акту.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Відповідно до підпунктів 4 та 5 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування повинні щорічно затверджувати рішення «Про місцеві податки і збори» та публікувати його в засобах масової інформації .

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового кодексу України, рішенням сільської ради, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками.

Враховуючи, вищевикладене, Черповодівською сільською радою розроблено проект рішення „Про місцеві податки і збори” та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2. Цілі державного регулювання

- своєчасне поповнення сільського бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати єдиного податку;

- приведення рішень сільської ради у відповідність до норм та вимог  Податкового Кодексу України.

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до Податкового кодексу України;

- збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори».

Ця альтернатива призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку справляння місцевих податків і зборів у селі Черповоди, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Альтернатива 2

Прийняти рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори».

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села та відповідне наповнення сільського бюджету.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

    Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Види альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України на території села Черповоди застосовуватимуться мінімальні ставки місцевих податків і зборів, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді, що не дасть можливості   наповненню сільського бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, а саме  на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, і т.д.

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Види альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для

покращення рівня соціальної

захищеності територіальної

громади в цілому та кожного

мешканця села.

Час затрачений на вивчення

нормативно-правової бази з

даного питання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Загальна кількість суб’єктів господарювання по селі  Черповоди

- юридичні

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

  

 

 

      х

 

 

 

     х

- фізичні

х

х

114

      х

     114

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

      х

 

 

      х

 

 

      114

 

 

       2

 

 

      116

Питома вага групи у

загальній кількості,

відсотків

 

      х

 

      х

 

    100

 

     100

 

    100

 

 

Види альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів.

Затрати часу, необхідні для

вивчення положень про місцеві податки і збори.

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів великого та середнього бізнесу не проводилась, так як вони не підпадають під дію регуляторного акта.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

3

Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Досягнення встановлених цілей.

Відсутні

Проблеми існувати не буде.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

0

Зміни в податковому законодавстві

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

            Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є:

 •  Прийняття  рішення «Про місцеві податки і збори» на 2019 рік із  запропонованими розмірами ставок. 
 • Оприлюднення   рішення у друкованому вигляді в газеті «Уманська зоря» в терміни встановлені законодавством, а також  на сайті сільської ради  для максимального інформування територіальної громади в т.ч. і  суб’єктів господарювання.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.

            Тест малого підприємництва додається.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

            Термін дії регуляторного акта 2019 рік.

            Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

            Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи із цілей державного регулювання для відстеження результативності регуляторного акту обрано такі показники:

 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;
 • обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів;
 • рівень поінформованості платників  податку з основних положень регуляторного акту.

 9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до сільського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності даного рішення покладається на головного бухгалтера Черповодівської сільської ради. Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання, які є членами комісії по встановленню місцевих податків і зборів.

Впровадження регуляторного акта покладене на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та розвитку підприємництва (голова комісії Хорохонько  С.В.)

Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

Сільський голова                                                      І.М.Олійник