Черповодівська сільська рада

                                                                                                 

 

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

                                                                             РІШЕННЯ

 

26 березня  2019 року                                                                         №27 -1/VІІ   

Про внесення змін до рішення сільської

 ради від 22.12.2018 року №26-1/VІІ

«Про сільський бюджет на 2019  рік»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Олійника І.М. та висновок постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, розвитку підприємництва про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2017 № 18-2/VІІ „Про сільський бюджет на 2018 рік”  відповідно до вимог статті  23, 78, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” сільська рада вирішила :

1. Внести в рішення сільської ради від 22.12.2018 року № 26-1/VІІ „Про сільський бюджет на 2019 рік ” такі зміни:

1.1 У пункті 1 абзаци другий викласти в новій редакції

- доходи сільського бюджету у сумі 1635,951 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1420,551 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 29,4 тис.грн., в тому числі бюджетний розвиток згідно з додатком №3 до цього рішення;

 - видатки сільського бюджету у сумі 1635,951 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету 1606,551тис.грн.,видатки спеціального фонду сільського бюджету 29,4 тис.грн.»

1.2. Пункт 1 доповнити абзацами третім та четвертим.

  «-  дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 186,00 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення».

- затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2019 у сумі 186,00 тис. грн. (додаток 3)

1.3. Пункти 2  викласти в новій редакції:

«2. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на 2019 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 1606,551 тис. грн. та спеціальному фонду 29,4 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.»

3.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 65,312 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.»

4.Внести зміни по окремих позиціям додатків 3,5 (додатки додаються).

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Плащевату Н.М.

 

Сільський голова                                  І.М.Олійник

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

                                                     РІШЕННЯ

 26  березня  2019 року                                                               №27 -2/VІІ                                                                                          

 

Про виконання сільського

 бюджету  за  2018 рік

            Заслухавши інформацію бухгалтера  сільської ради  Н.М.Плащевату „Про звіт по виконанню сільського бюджету за 2018 р.” сільська  рада відмічає, що виконавчим комітетом протягом звітного періоду проведена відповідна робота по виконанню  місцевого бюджету, покращенню соціально-економічної ситуації в селі.

За  2018 рік  до  сільського бюджету надійшло 1557437,96  грн. доходів.

В цілому план по доходах загального фонду виконано в сумі 1512676,69 грн., що становить 105,24 відсотків до затвердженого завдання на рік.

По спеціальному фонду виконання становить 44761,27 грн., що становить 176,23 відсотка   на рік. 

Видатки сільського бюджету проведені у сумі 1542835,90 грн., в тому числі: по загальному фонду 1524835,90 грн.,  та по спеціальному фонду 18000,00грн.

       Відповідно до п. 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування  в Україні” сільська рада

  ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  звіт по виконанню сільського бюджету за  2018 рік по доходах загального фонду у сумі 1512676,69  грн., по видатках 1542835,90  грн., по виконанню спеціального фонду сільського бюджету за 2018 рік по доходах у сумі 44761,27 грн. по видатках   - 18000,00 грн.      

 2.Виконавчому комітету  продовжувати роботу над  забезпеченням економічного і соціального розвитку села, та вжити заходів щодо виконання   надходжень до  місцевого бюджету.

           3. Контроль за даним рішенням покладається  на постійну комісію сільської ради з питань планування, місцевого  бюджету та фінансів,соціально-економічного та культурного розвитку села,підприємництва,АПК,регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища/ голова Хорохонько С.В.та головний бухгалтер Плащевата  Н.М./

 

Сільський голова                                                  І.М.Олійник

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

РІШЕННЯ

« 26»  березня   2019 року

                                                                                                           №27-3/VІІ

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 23.06.2018р.  №22-5/УІІ

“Про встановлення туристичного податку

  на території Черповодівської сільської ради. “

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Черподовівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення Черповодівської сільської ради від 23.06.2018р. №22-5/УІІ  “Про встановлення туристичного податку на території Черповодівської сільської ради” , а саме :

 

      1.1. Встановити на території  Черповодівської сільської ради ставку туристичного збору на 2019 рік за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), в розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та 5 відсотків – в’їзного туризму від розміру  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

      1.2.Затвердити  положення про туристичний збір в селі Черповоди.

2.Вважати таким, що втратило чинність  № 22-5/УІІ від 23.06.2018р.  

“Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території  Черповодівської сільської ради ”.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Черповодівської сільської ради.

4. Рішення набирає чинності  з  01.01.2019 року.

 

Сільський  голова                                                І.М.Олійник

Додаток 1

  до  рішенням Черповодівської  сільської  ради

від  26» березня 2019р. №27-3/УІІ

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 про  туристичний  збір на території Черповодівської сільської ради

 

 

1.  Загальні  положення

     Туристичний збір   встановлюється   відповідно до  статей 10 та  268  Податкового кодексу України  із змінами  внесеними  Законом України  ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” .

 

 2.Платники  збору          

1)  Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

2)   Платниками збору не можуть бути особи, які:

а)  постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б)  особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г)  ветерани війни;

ґ)  учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д)  особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України;

е)  діти віком до 18 років;

є)  дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 

 1. База справляння збору

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2.До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

     4.Ставка збору

4.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

    5. Податкові агенти

5.1. Справляння збору здійснюється :

    а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

   б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

    в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються  міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з   тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

  6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що   надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

6.3. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний(податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Черповодівської сільської ради за місцем знаходженням податкових агентів.

6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному .

7. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Черповодівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

      

 

Сільський голова                                                       І.М.Олійник

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

РІШЕННЯ

26 березня  2019 року                                                                           №27-4/VІІ

Про внесення змін до рішення сільської

ради від “23” червня 2018 р.№22-3/VІІ

“Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на  2019 рік. ”

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Черподовівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до розділу 2  додатку 3 рішення сільської ради від 23.06.2018 № 22-3/VІІ «Про встановлення ставок та пільг із  сплати земельного податку на 2019 рік на території Черповодівської сільської ради» , викласти його в новій редакції:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

     

с. Черповоди Уманського району Черкаської області області

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,05

0,05

-

-

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,05

0,05

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,05

0,05

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,05

0,05

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,05

0,05

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,05

0,05

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,05

0,05

-

-

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

        -

     -

-

-

                   

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії – Хорохонько  С.В.).

3.Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

 

Сільський голова                                             І.М.Олійник

                                                                                       

 

 

        ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

                                      

 

РІШЕННЯ

26 березня  2019 року                                                                            №27 -5/VІІ

                                       

Про  звіт  голови  виконкому

Черповодівської  сільської  ради  за  2018 рік

 

       Заслухавши   та обговоривши  звіт  голови   виконкому  Черповодівської  сільської  ради  про виконання  основних    показників  соціального  і  економічного  розвитку   села,  сільського  бюджету,  повноважень  делегованих  сільською  радою  та  про проведену  за 2018 рік  у вирішенні  даних  завдань,  відповідно      до  пункту  9  частини  1  статті 26  Закону  України „Про  місцеве  самоврядування  в Україні”,  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Звіт  голови  виконкому  Черповодівської  сільської  ради  про виконання  основних   показників   економічного  і соціального   розвитку   села  Черповоди,    сільського  бюджету,  повноважень  делегованих  сільською  радою,  а  також  виконання  рішень   сільської  ради  з  цих   питань  взяти  до відома.

2.Сільському  голові  спільно  з виконавчим  комітетом  відповідно  до власних  та делегованих  повноважень  продовжувати  проводити   відповідні  заходи  щодо:

- виконання  основних  показників  соціально - економічного   розвитку  села;

- забезпечення   виконання  сільського  бюджету,   ефективного   використання  бюджетних  коштів;

- виконання  прийнятих  сільською  радою заходів по дострокових   програмах;

- підвищення  ефективності  використання   земель  запасу,  резервного  та водного  фондів;

-  закінчення  вуличного  освітлення;

-  закінчення капітального ремонту  Будинку  культури;

-  активізації  роботи  з  правоохоронними  органами  та  загоном  самоохорони  щодо  профілактики  злочинності та забезпечення  правопорядку на території села;

- оперативного  вирішення  питань,  що  піднімаються  в зверненнях  громадян.

3.Заслухати  голову  виконкому  сільської  ради  про виконання  даного  рішення  за   2019  року  на сесії   сільської  ради.

4.Контроль  за   виконанням  рішення  покласти  на постійну  комісію  з питань  планування,  місцевого  бюджету,  фінансів,  соціально - економічного  та культурного  розвитку  села, підприємництва,   АПК,  регулювання  земельних  відносин  та охорони  навколишнього  середовища   /голова Хорохонько  С.В./ 

 

Сільський  голова                                      І.М.Олійник

                                                           

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

 РІШЕННЯ

  26  березня 2019 року                                                                      № 27 - 6/VІІ                                                                                                                       

Про хід виконання заходів щодо

запобігання дитячій бездоглядності

та безпритульності на 2016-2020 роки

 на території сільської ради  за 2018 рік

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови І.Олійника про хід виконання заходів щодо запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки у 2018 році   на території сільської ради,та з метою подолання дитячої безпритульності та бездоглядності,створення належних умов для всебічного розвитку та виховання дітей, керуючись підпунктом 22 пункту  1  статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська   рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію сільського голови І.М.Олійника по виконанню заходів  щодо запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки у 2018 році  на території сільської ради взяти до відома. / Довідка додається/.

2.Роботу громадської організації у справах неповнолітніх при виконкомі с/ради з питань проведення профілактично-виховної роботи серед неповнолітніх вважати незадовільною.

3.Рекомендувати гр.Тропіну  Миколі  Івановичу  та Тропіній  Тетяні  Василівні батьки дітей: Тропіної Ольги  Миколаївни та Тропіна  Олега  Миколайовича   створити належні умови  по вихованню своїх дітей.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань освіти,охорони здоров‛я,культури,спорту, молоді та соціального захисту населення /голова Нижник  Р.О./

                   

Сільський голова                         І.М.Олійник

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

                                                                                      №27- 6/УІІ від 26.03.2019.                                                                                                                                                                                      

 

ДОВІДКА

про виконання  заходів щодо вирішення проблем пов’язаних з дитячою бездоглядністю та безпритульністю

на 2016-2020роки на території сільської ради

 

Дитяча бездоглядність – це негативне соціальне явище, спричинене безконтрольністю дітей з боку батьків, байдужістю старших до своїх синів і доньок, із втратою одного з батьків або обох, соціальними факторами, браком батьківського контролю.

Основною причиною  поширення безпритульності і бездоглядності дітей лежить в особливостях їх сімейного оточення.

На даний час   тривогу викликає сім‛я Тропін  Микола  Іванович, який виховує   двох дітей та який  послабив  увагу щодо виховання своїх дітей. У виконкомі сільської ради, проведена розмова  з батьком  щодо належного виконання  ним  своїх батьківських обов‛язків.  

Позбавленої постійної батьківської уваги діти опиняються перед небезпекою потрапити у  неблагополучні  умови  та  стати на шлях бродяжництва і жебракування. Наслідками бездоглядності і безпритульності є дитяча злочинність.

 Дані  питання постійно  на контролі виконавчого комітету, школи, фельдшера.

З метою виявлення та попередження дитячої бездоглядності, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі   проводяться  профілактичні  рейди за участю представників  міліції, виконкому, депутатів, сільського фельдшера, в ході яких проводиться виховна робота з  неблагополучними сім‛ями.

Для подолання бездоглядності передусім потрібно викорінювати умови, що породжують проблему. Для цього необхідно вести війну з бідністю, створювати робочі місця з належним  заробітком, забезпечити їм належне фінансування., підвищувати рівень педагогічної компетентності батьків, всіляко пропагувати  сімейні цінності. Саме від родинного оточення, від стилю стосунків між батьками, між батьками і дітьми, способу розв’язання конфліктів, відношенням до інших людей, залежить розвиток дитини.

 

Сільський  голова                                І.М.Олійник

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

                                                 

                                                     РІШЕННЯ

26  березня  2019 року                                                                           №27 -7/VІІ

Про надання дозволу на розробку технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі для будівництва

 та  обслуговування  жилого  будинку, 

господарських  будівель  і  споруд

 

Згідно з ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 33, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про Державний земельний кадастр” та постанови КМУ „Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”, розглянувши заяву гр.Затірко Анни Володимирівни про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Черповодіваська     сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Надати дозвіл гр. Затірко Анні Володимирівні   на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,25га. для  будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) по  в адміністративно-територіальних  межах с.Черповоди  Уманського  району  Черкаської області та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.

3. Контроль за даним рішенням покладається  на постійну комісію

сільської ради з питань планування, місцевого  бюджету та фінансів,

соціально - економічного та культурного розвитку села, підприємництва, АПК, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища  /голова  Хорохонько С.В./

 

 

Сільський  голова                                 І.М.Олійник

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

                                                         РІШЕННЯ

   26 березня 2019 року                                                                 №27-8/VІІ                                                    

 

Про  затвердження  технічної документації

 із землеустрою та  надання  земельної  ділянки

 в приватну  власність  

    

       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі її у власність громадянці України гр. Медолиз Надії Петрівни  керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 118,121,122 Земельного кодексу України сільська  рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою та передати у приватну власність земельну ділянку площею 0,25га. гр. Медолиз Надії Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  знаходиться  за адресою с.Черповоди  вул.Козацька,16  Уманського  району  Черкаської  області та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства .

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою та передати у приватну власність земельну ділянку площею 0,0673 га.  гр. Медолиз Надії Петрівні для ведення особистого селянського господарства,  яка  знаходиться  за  адресою с. Черповоди   вул.Козацька,16  Уманського  району  Черкаської  області та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з   питань планування, місцевого бюджету фінансів, соціально - економічного та культурного розвитку села,підприємництва, АПК, регулювання   земельних відносин та охорони навколишнього  середовища   /голова ХорохонькоС.В./

 

   

 Сільський   голова                                        І.М.Олійник

 

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

                                                                                                      РІШЕННЯ

 

«10 » грудня  2018 року                                                              №25-1 /VІІ    

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 03.10.2018 №24-1/VІІ

«Про сільський бюджет

на 2018  рік»

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови  та висновок постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, розвитку підприємництва про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2017 № 18-2/VІІ «Про сільський бюджет на 2018 рік» відповідно до вимог статті  23, 78, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада вирішила :

1. Внести в рішення сільської ради від 03.10.2018 № 24-1/VІІ „Про сільський бюджет на 2018 рік” такі зміни:

 1. У пункті 1 абзаци другий викласти в новій редакції

    «- видатки сільського бюджету у сумі 1659,981 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1634,581 тис грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 25,4 тис. грн.»

 

«2. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на 2018 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 1634,581 тис. грн. та спеціальному фонду 25,4 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»

2.Внести зміни по окремим позиціям додатків,  додатками № 3,5 (додатки додаються).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного  бухгалтера сільської  ради  Плащевату Н.М.

 

 

Голова сільської ради                            І.М.Олійник

 

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

  РІШЕННЯ

10 грудня  2018  року                                                                           № 25- 2/VІІ

 

Про план роботи Черповодівської

сільської ради на 1 півріччя 2019 року

 

 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  пропозиції постійних комісій  сільської ради,  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.Затвердити   план роботи Черповодівської сільської ради на 2019 року  

згідно з додатком. / Додається/.

 

2.Контроль за виконанням  рішення   покласти на   постійну комісію сільської    ради   з      питань       планування,      місцевого бюджету  фінансів, соціально - економічного та культурного розвитку села, підприємництва, АПК, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього  середовища   /голова Хорохонько С.В./

 

 

 

 

     Сільський голова                                   І. М.Олійник

                                                                        

                                                                              Додаток

до рішення сесії сільської ради

                                                                                                            від 10.12.2018 р.№25-2/УІІ

ПЛАН

роботи Черповодівської сільської ради на 1 півріччя 2019 року

 

1.Розглянути на  пленарних засіданнях сесії сільської ради

 

 

                                                        Березень

1.Про   виконання   сільського  бюджету  за  2018 рік.

2.Про  хід  виконання    Програми  ”Турбота”    2014-2020р.р.   за  2018  рік.

3.Про  заходи  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки  на  території сільської  ради  на 2017-2020 роки.

4.Про хід  виконання   заходів  щодо  запобігання  дитячій  бездоглядності  та  безпритульності  на 2016-2020 роки.

5. Про  звіт  голови  виконкому  сільської  ради  за 2018  рік.

 

 

ЧЕРВЕНЬ

 

1.Про хід  виконання ”Програми  розвитку  с.Черповоди  2016-2020р.р.”

 за  І  півріччя 2019року.

2.Про  план роботи Черповодівської сільської ради на ІІ  півріччя 2019року.

3.Про  встановлення    місцевих  податків  та  зборів  на  2019 рік.

4.Про  звіт  директора  Будинку  культури.

5. Про організацію оздоровлення дітей, учнівської молоді влітку  

2019 року.

6.Про  звіт  завідуючої  ДНЗ  ”Колобок”.

7.Звіт  постійної  комісії   з  питань місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного  та  культурного  розвитку  села,  підприємства,  АПК,  регулювання  земельних  відносин  та охорони  навколишнього  середовища.

 

2.Підготовка і проведення засідань постійних комісій

 

Комісія з питань місцевого , бюджету , фінансів , соціально-економічногота культурного  розвитку села , підприємництва, АПК,регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

а) про хід виконання бюджету сільської ради ;

б)про хід  виконання   ”Програми  розвитку  с.Черповоди  2016-2020р.р.”

в) про використання земель Черповодівської сільської ради;

г) про охорону прибережної смуги та боротьбу зі стихійними смітєзвалищами.

д) про санітарний стан населеного пункту.

ж)про план роботи комісії  на ІІ півріччя 2017 року

                                                      

Комісія з питань освіти, охорони здоров’я,  культури,  спорту, молоді, побутового, торговельного обслуговування та соціального захисту населення

 

а) про виконання  заходів  щодо забезпечення пожежної безпеки на території сільської  ради;

б) про забезпечення  пільгової категорії населення  паливом.

в) про  хід виконання  ”Програми  розвитку  с.Черповоди  2016-2020р.р.”

г)про план роботи комісії  на ІІ півріччя 2019року

 д)про  заходи щодо  запобігання   дитячій  бездоглядності  та  безпритульності  2016-2020 роки.

е) Про  хід  виконання    Програми  ”Турбота”    2014-2020р.р.   за  2019  рік.                                                  

 

Комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, дотримання законодавства, питань правопорядку та управління комунальною власністю.

 

а) про результати роботи депутатів сільської ради на основі звітів;

б) про розгляд депутатських звернень , заяв, скарг  і  пропозицій

в)про хід виконання  ”Програми  розвитку  с.Черповоди  2016-2020р.р.”

г)про план роботи комісії на 2півріччя 2019року

 

3.Організаційні питання

 

 • звіти депутатів перед виборцями;
 • заходи  приурочені святкуванню Міжнародного жіночого дня 8 Березня;
 • заходи приурочені   Перемозі у Великій Вітчизняній війні;
 • надання консультацій, роз’яснень населенню.

 

4.Контроль за виконанням

 

 • рішення сільської ради  року ”Про перспективний  план
 • соціально- економічного розвитку с.Черповоди на 2019 рік.”
 • рішення сільської ради   ”Про проект   сільського  бюджету на 2019 рік”
 • довгострокові програми.

 

 

 

 Сільський голова                                                                 І.М.Олійник

 

 

                                                                                        

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

 РІШЕННЯ

 10 грудня  2018 року                                                                         № 25- 3/VІІ

  Про стан розгляду звернень громадян

  за  2018 року на території

  сільської ради

        Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови І.М.Олійника про стан роботи із зверненнями громадян за 2016року  сільська рада відмічає про те,що на території сільської ради проводиться робота із зверненнями громадян, постійно вживаються заходи щодо вирішення питань,що виникають. Протягом   2018 року    на особистому прийомі в сільського голови   побувало 32  особи, що   на  5 осіб  менше  за цей  самий  період  проти минулого  року.

Основні  питання,   які піднімали в своїх зверненнях громадяни:

-про  прийняття   міри до утримання бездомних тварин на території сільської ради;

-про добросусідські відносини;

-про забезпечення скрапленим газом та дровами;

-про виділення земельних ділянок  ;

 Матеріали по розгляду    добросусідських відносин  були передані на розгляд  дільничному інспектору.

Громадянам, які зверталися про надання  земельних ділянок,  завезення  скрапленого  газу та  дровами,  задоволено їх прохання. 

Всі графіки особистих прийомів громадян сільським головою та   керівниками Уманської райради,   райдержадміністрації,  обласної ради та облдержадміністрації   вивішено   на стендах в приміщенні сільської ради для ознайомлення  жителями села.

 Особлива увага приділяється вирішенню (усних та письмових) звернень громадян похилого віку, учасників війни, одиноких і багатодітних матерів. Постійно піднімається питання зміцнення виконавчої дисципліни, посилення контролю за своєчасним розглядом звернень громадян, виконання вимог законів України, указів Президента України, розпоряджень вищестоящих органів додержання вимог всіх пунктів колективних договорів стосовно виконання чинного законодавства щодо об'єктивного, своєчасного задоволення законних вимог громадян.

Керівниками СВК”Черповоди” Деренюк Ю.М.,ФГ „Хорста” Хорохонько С.В. постійно здійснюється прийом громадян, що стосується виплати орендної плати за земельні паї.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись підпунктом 1 пункту ”б” статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Інформацію сільського голови Олійника І.М. про стан роботи із зверненнями громадян на території сільської ради взяти до відома.

2. Запропонувати керівникам підприємств, установ і організацій різних форм власності, що знаходяться на території сільської ради  і на далі вживати конкретних заходів щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян та виправити всі недоліки, що стосуються невиконаних питань, порушених у зверненнях жителів села.

         3.Оприлюднити графіки особистого прийому громадян сільським головою, дільничним інспектором.

4.Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконкому сільської ради в   липні  місяці 2019 року.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на  голову сільської ради.

 

 

Сільський  голова                                        І.М.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

                                                      РІШЕННЯ

    10  грудня 2018 року                                                                       №  25- 4 /VІІ

 

Про затвердження Положення про

преміювання та надання матеріальної

допомоги сільському голові,працівникам

апарату сільської ради та робітників

зайнятих обслуговуванням 

 

На підставі статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у відповідності до ст.21Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування,” Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,органів прокуратури,суддів та інших органів ”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  Положення   про порядок преміювання  та надання  матеріальної допомоги сільському голові  та працівникам апарату сільської ради та робітників  зайнятих обслуговуванням.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю  за собою.

 

 

 

Сільський голова                                           І.М.Олійник  

 

                                                           До сесії Черповодівської  сільської ради

                                                            Сільський  голова     

                                                           Олійник  Ігор  Миколайович

                                    

                                                         

 

 

 

 

 

                                                   З А Я В А

 

Відповідно до вимог Закону України « Про запобіганні і протидії корупції» ставлю до відома сесію Черповодівської сільської ради ,що участь у голосуванні по  4( четвертому)  питанню  ” Про затвердження Положення про  преміювання та надання матеріальної  допомоги  сільському голові, працівникам  апарату  сільської  ради та робітників зайнятих обслуговуванням”  

брати не буду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 грудня 2018 року                                   ____________   І.М.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Положення

про преміювання  та надання  матеріальної  допомоги  сільському  голові, працівникам  апарату  сільської  ради  та робітників  зайнятих  обслуговуванням

Положення про преміювання працівників  ради, розроблено на підставі статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом у відповідності до інших нормативно-правових актів України.

                                      1. Загальні положення

 1.1.  Преміювання працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, вислугу років та економії фонду оплати праці на підставі розпорядження сільського голови, яке видається за відповідний місяць в строк, встановлений діючими законодавством України для виплати заробітної плати.

 1.2.  Рішення про преміювання сільського  голови  приймається щорічно сільською радою.

 1.3.  В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи, з нагоди Дня місцевого самоврядування або з нагоди ювілейних та на честь професійних та державних свят, може бути виплачена одноразова премія в межах економії фонду оплати праці.

                               2. Порядок визначення фонду преміювання

   2.1. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менш 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, вислугу років та економії фонду оплати праці.

  2.2. Економія бюджетних коштів, що склалася за вакантними посадами, спрямовується на стимулювання посадових осіб місцевого самоврядування, шляхом їх преміювання.

  2.3. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі Черповодівської сільської ради на підставі рішення сільської  ради про сільський бюджет на відповідний рік.               

                                  3. Умови преміювання.

     3.1.Преміювання працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

      3.2.Премія не нараховується працівникам за час тимчасової непрацездатності, щорічних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати, навчальних відпусток, під час випробувального терміну, а також у випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати (відрядження, курси підвищення кваліфікації).

   3.3. На підставі розпорядження сільського  голови  працівники можуть бути позбавлені премії повністю, або частково за невиконання своїх обов’язків, порушення трудової дисципліни та громадського порядку, а також у випадках передбачених пунктом 4.2. цього Положення.

                                       4. Показники преміювання.

    4.1. За результатами роботи за місяць для преміювання працівників враховуються такі показники:

- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань та доручень;

- сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, ініціатива і творчість у роботі;

-  постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

     4.2. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премій здійснюється за розпорядженням голови сільської ради у разі:

- неякісного виконання розпоряджень та доручень голови сільської ради;

- порушення строків розгляду документів;

- недобросовісного виконання посадових обов'язків та завдань;

- протягом дії дисциплінарного стягнення.

5. Визначення розміру премій.

         5.1.    Розмір премії працівникові сільської ради визначається за розпорядженням  сільського голови в залежності від особистого вкладу в загальні результати роботи та у порядку, встановленому розділом 6 цього Положення.

         5.2.    Нарахування премії здійснюється в розмірі не менше 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, вислугу років.

5.3.   Премія виплачується у повному обсязі та за фактично відпрацьований час працівникам, які виявили сумлінне виконання службових обов’язків, не допустили порушень трудової та виконавської дисципліни.

5.4   Своїм розпорядженням сільський голова в межах наявних коштів на оплату праці надає працівникам апарату ради матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати, працівникам зайнятих обслуговуванням сільської ради,матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

5.5. За рішенням сільської ради сільському голові надається матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

6. Порядок преміювання.

6.1.   Головний бухгалтер сільської ради здійснює розрахунок місячного фонду преміювання працівників виходячи із загальної суми (пункти 2.1. та 2.2. цього Положення), що спрямовується на преміювання за результатами роботи за місяць та подає його  сільському голові.

6.3.   Виплата премії здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

                                                           РІШЕННЯ

10 грудня  2018  року                                                                         №25-5/VІІ                                                                

 

Про   преміювання

сільського    голови

          На підставі  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „ Про  впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів”, з урахуванням змін  та доповнень, рішення сільської ради від 22.12.2015 року №2-16/УІІ „Про затвердження порядку преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам  апарату Черповодівської сільської ради та робітників зайнятих обслуговуванням” та згідно  Постанова Кабінету Міністрів України № 1013  від 09.12.2015року «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»   сільська  рада

ВИРІШИЛА:                                         

1.Преміювати  сільського голову І.М.Олійника  за  грудень  місяць 2018 року в   сумі 12883,20  грн.   до  Дня  місцевого  самоврядування.

2.Бухгалтеру сільської ради Н.М.Плащеватої провести нарахування та виплату вказаної  суми.

 

 

      Сільський голова                                 І.М.Олійник

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

РІШЕННЯ

 

    

 

«23 »  червня   2018 року                                                                     №22-1/УІІ

     

 

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки”на території

 Черповодівської сільської ради;

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Черповодівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Черповодівської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. :

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  виконавчий  комітет  Черповодівської сільської ради .

4. Рішення  сільської ради  №16-1/УІІ  від 12.07.2017 року «Про місцеві податки і збори»  на 2018 рік визнати такими, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності  з  1 січня 2019 року.

 

Сільський  голова                                              І.М.Олійник

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

РІШЕННЯ

 

    

 

«23 »  червня   2018 року                                                                     №22-2/УІІ

     

Про встановлення транспортного

податку на території Черповодівської

сільської   ради

 

        Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Черповодівська  рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити на території  Черповодівської сільської  ради транспортний податок.

   2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території  Черповодівської  ради згідно з додатком  1.

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Черповодівської сільської ради.

 

 5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

Сільський  голова                                              І.М.Олійник

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

РІШЕННЯ

 

    

 

«23 »  червня   2018 року                                                                     №22-3/УІІ

 

Про встановлення ставок та пільг із

сплати земельного податку

на  2019 рік

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Черповодівська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Черповодівської сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Черповодівської сільської ради.

 

5. Рішення набирає чинності  з  1 січня 2019 року.

 

Сільський  голова                                                І.М.Олійник

 

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

РІШЕННЯ

 

    

 

«23 »  червня   2018 року                                                                     №22-4/УІІ

 

Про встановлення єдиного податку на

території Черповодівської сільської ради

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 291-300 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування

ВИРІШИЛА :

 1. Установити на території  Черповодівської сільської  ради єдиний податок.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Черповодівської сільської  ради.

      3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший     можливий спосіб.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Черповодівської сільської ради.

 

5. Рішення набирає чинності  з  1 січня 2019 року.

 

 

 

Сільський  голова                                                І.М.Олійник

 

 

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

РІШЕННЯ

 

    

 

«23 »  червня   2018 року                                                                     №22-5/УІІ

 

Про встановлення туристичного збору

території Черповодівської сільської ради

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Черподовівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Черповодівської сільської ради туристичний збір.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Черповодівської сільської  ради.

 3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший     можливий спосіб.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Черповодівської сільської ради.

 

5. Рішення набирає чинності  з  1 січня 2019 року.

 

 

 

Сільський  голова                                                І.М.Олійник

 

 

 

 

 

 

ЧЕРПОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул..Ринкова,1 с.Черповоди Уманський район Черкаська обл., 20370, тел. (04744) 99-3-31,

E-mail: cherpovody@bigmir.net  Код ЄДРПОУ 26261206

 

РІШЕННЯ

 

    

 

«23 »  червня   2018 року                                                                     №22-6/УІІ

 

Про встановлення збору за місця для

паркування  транспортних засобів на

території  Черповодівської сільської ради

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Черподовівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Черповодівської сільської ради  збір за місця для поркування транспортних засобів.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування  транспортних засобів на території Черповодівської сільської  ради.

 3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший     можливий спосіб.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Черповодівської сільської ради.

 

5. Рішення набирає чинності  з  1 січня 2019 року.

 

 

 

Сільський  голова                                                І.М.Олійник